Stages

Onderzoekproject over Dagbesteding binnen Welzijn voor 4HBO
schooljaar 2017-2018

In Breda krijgen we sinds 2016 steeds meer aanvragen voor dagbesteding binnen het jeugdwerk. Dit behoort niet tot onze reguliere core business. Om aan de vraag te voldoen, hebben we kleinschalig dagbesteding opgezet. We zoeken een laatstejaarsstudent die voor zijn of haar onderzoeksproject de volgende probleemstelling als uitgangspunt wil nemen:

Is het organiseren van dagbesteding op maat binnen Jeugdwerk haalbaar en wenselijk, zowel in praktisch als in agogisch opzicht?

In september starten we met het begeleiden van een leergemeenschap van Avans. 16 eerste jaarsstudenten gaan zich bezighouden met het onderwerp dagbesteding en zij gaan onder andere een stakeholdersonderzoek doen. Je hebt dus extra bronnen bij dit project, namelijk deze leerlingen!

We zoeken een student(e) die:
- Zelfstandig kan werken
- Buiten de gebaande paden kan denken
- Informatie kan delen en uitwisselen
- Een relevante HBO-opleiding volgt.

We bieden gedurende dit traject:
- Regelmatige begeleidingsgesprekken
- De kans om onderzoek te doen een geheel nieuw concept - dagbesteding binnen welzijn
- De mogelijkheid om je netwerk uit te breiden en nuttige contacten op te doen

Contactpersoon: Kelly Locchi, kelly.locchi@surpluswelzijn.nl / 06-20107438

---------------------------------------------

Stagemogelijkheden Jeugdwerk Surplus Noordwest, 2017-2018:

Unieke stagemogelijkheid: stagelopen bij verschillende bedrijven in één stage (MBO)

In schooljaar 2016-2017 zijn Grote Broer, WDS ’19 en Jeugdwerk Surplus de samenwerking aangegaan binnen een unieke stage. Een MBO-leerling werd begeleid door Jeugdwerk Surplus en liep uitvoerend stage bij Grote Broer en voetbalvereniging WDS ’19, waar hij verschillende taken had. Op deze manier konden we samen precies zien waar hij zich het beste ontwikkelde en waarom. Het was een afwisselende stage die past bij het huidige werkveld, waarbij samenwerking voorop staat. Binnen dit concept bieden we komend schooljaar ruimte aan 2 MBO-studenten uit het tweede of derde leerjaar. Deze stages zijn maatwerk.

We zoeken studenten die:
-          Flexibel zijn
-          Zelfstandigheid kunnen tonen en zelf initiatief nemen
-          Enthousiast zijn en graag netwerken
-         Goed kunnen samenwerken of bereid zijn dit te leren

We bieden:
-          Een stage zoals die nog nergens anders bestaat
-          Veel afwisseling
-          De mogelijkheid om binnen één stage je netwerk aanzienlijk uit te breiden
-          Professionele begeleiding
-          De mogelijkheid om niet alleen te werken voor jongeren, maar ook samen te werken met jongeren

Jongeren motiveren en begeleiden bij het opzetten van activiteiten (HBO+MBO)

Jongeren hebben in ons werkveld een aantal mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Activering is hier belangrijk. Een van de methodieken die we binnen het jeugdwerk gebruiken, is de peer to peer methode: mensen worden het snelst gemotiveerd door anderen in hun leeftijdsgroep. Daarom willen we studenten inzetten als motiverende ‘peers’.

Tijdens deze stage motiveer je jongeren om activiteiten te organiseren voor hun sociale omgeving. Hierbij ligt een speciale nadruk op jongeren vertrouwd maken met hun financiële mogelijkheden:

-          Fondsen (zoals ‘ik ben geweldig’)
-          Activiteitengeld HBPB
-          BredaBreed
-          Eventueel het wijkplatform Haagse Beemden
-           
Voor deze stage zoeken we een team. We denken aan maximaal 2 HBO’ers, liefst in combinatie met een MBO’er.
De nadruk van de MBO stage ligt op activering en uitvoering; de nadruk van de HBO stage ligt op activering en begeleiding. Deze functie kan gecombineerd worden met onze andere vacatures.
 
1 HBO-functie van deze vacature is al bezet (SPH)

We zoeken studenten die:
-          Op verschillende niveaus samen kunnen werken (koppeling MBO/HBO/doelgroep)
-          Andere jongeren kunnen werven en activeren
-          Ongevraagd op jongeren af durven stappen
-          Het leuk vinden om anderen wat te leren en voor te gaan
-          Jongeren meer zelfvertrouwen willen geven in het inzetten van hun eigen kracht
-          Flexibel inzetbaar zijn

We bieden:
-          Regelmatige begeleidingsgesprekken
-          Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen
           en je stage mee vorm te geven
-          Professionele begeleiding
-          Intensief contact met de doelgroep tieners en jongeren

Talentontwikkeling op de basisschool (HBO+MBO)

Om de Grote Sprong van basisschool naar middelbare school kleiner te maken, zoeken we de verbinding tussen kerntaken van basisonderwijs en voortgezet onderwijs. Hier stemmen we een talentenprogramma op af dat is gericht op leerlingen van groep 7 en 8. Deze leerlingen worden volledig betrokken bij de invulling van het talentenprogramma en krijgen zo niet alleen de kans om nieuwe talenten te ontdekken, maar ook bestaande talenten verder te ontwikkelen en in te zetten voor hun leeftijdsgenoten. We creëren samen met hen een kansrijke omgeving. Daarnaast leren ze op deze manier het jeugdwerk kennen en weten ze ons te vinden wanneer ze ons nodig hebben.

Voor deze functie denken we aan ca. 3 studenten, waarvan we al 1 studente gevonden hebben (MBO). Deze functie kan gecombineerd worden met onze vorige vacatures.

We zoeken studenten die:
-          Op verschillende niveaus samen kunnen werken (koppeling MBO/HBO/doelgroep)
-          Graag nieuwe activiteiten mee ontwikkelen
-          Activiteiten inzet als een middel om agogische doelen te bereiken
-          Wensen van tieners kunnen beoordelen op haalbaarheid
-          Tieners kunnen motiveren
-          Zelfstandig zijn
-          Flexibel inzetbaar zijn
 
We bieden:
-          Regelmatige begeleidingsgesprekken
-          De mogelijkheid nieuwe dingen op te zetten en mee vorm te geven
-          Een open werkomgeving
-          Intensief contact met de doelgroep tieners
-          Professionele begeleiding
---------------------------------------------

Maatschappelijke stage Popcorner

Organiseer een feest voor jouw klas!
Vorm een groepje van 5 en leer hoe je een evenement organiseert. Je wordt gecoacht door het jeugdwerk en leert samen
te werken met vrijwilligers. Je mag dit feest ook echt uitvoeren voor je klas. Leerzaam én leuk!
Contact: Kees Schipper, info@popcornerbreda.nl

---------------------------------------------

Maatschappelijke stages Galaxy

Organiseer een feest voor jouw klas of vriendengroep!
Ook bij jongerencentrum Galaxy kun je leren hoe je een evenement organiseert en een feest uitvoeren voor jouw klas
of vriendenkring. Je wordt gecoacht door het Jeugdwerk. Hier werk je niet samen met vrijwilligers: je moet dus zelf goed leren plannen.
Je kunt je opgeven met een groepje van minimaal 3 personen.
Contact: Kelly Locchi - kelly.locchi@surpluswelzijn.nl / 06-20107438

---------------------------------------------

Maatschappelijke stages WDS '19
Ook onze samenwerkingspartner WDS '19, voetbalvereniging in de Haagse Beemden, zoeken we maatschappelijke stagiair(e)s. Het actuele aanbod bespreken we met je op de dag zelf. WDS '19 is veel meer dan een voetbalvereniging: het heeft ook een belangrijke buurtfunctie. Help jij mee?
Contact: Kelly Locchi - kelly.locchi@surpluswelzijn.nl / 06-20107438

---------------------------------------------

 

---------------------------------------------
X