Stages


Stages op maat

Jeugdwerkers passen zich aan aan de vraag van jongeren. Daarmee leveren we maatwerk. Dat doen we ook voor stagiair(e)s.
Zoek je een stage binnen welzijn en werk je graag met jongeren of tieners? Bedenk wat je wensen zijn en laat het ons weten.
We gaan dan met je op zoek naar een passende stagemogelijkheid. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stages schooljaar 2018-2019, Noordwest-Breda

Samenvatting:

We hebben verschillende stages voor het nieuwe schooljaar:
Drempelverlager: 3 stageplaatsen (waarvan 1 plaats al is vervuld)
Muzikale verbinder: 3 stageplaatsen
Behoeftevertaler: 6 stageplaatsen (waarvan 1 plaats al is vervuld)

De stages zijn opgezet voor HBO, maar de stages voor Behoeftevertaler en Drempelverlager kunnen ook aangepast
worden voor het MBO. De omschrijving hieronder blijft gelijk.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De volledige omschrijving:

Drempelverlager (2HBO/3HBO)

Het jeugdwerk van Surplus Welzijn Breda is ervan overtuigd dat jongeren die opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving
zichzelf kunnen ontplooien tot evenwichtige en autonome personen. Jeugdwerkers creëren deze kansrijke en veilige leefomgeving
door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling en het bieden van
individuele begeleiding. Jongeren hebben in ons werkveld dan ook verschillende mogelijkheden om activiteiten te organiseren.
Hiervoor bestaan financiële mogelijkheden. Jongeren maken daar in onze wijk nog zeer weinig gebruik van.
Help jij hen de drempel te verlagen?

Tijdens deze stage maak je jongeren bekend met de mogelijkheden rondom het organiseren en opzetten van activiteiten:

Financieel

-          Fondsen (zoals ‘ik ben geweldig’)

-          Activiteitengeld Jeugdwerk Surplus

-          BredaBreed

-          Wijkplatform Haagse Beemden

Agogisch

-          Begeleiding door Jeugdwerk

-          Inzet eigen sociale omgeving

-          Inzet eigen talenten

Je zet een nieuwe activiteitenjury op en begeleidt deze, je laat jongeren zien hoe ze activiteiten kunnen organiseren
en je geeft zelf het goede voorbeeld.

Voor deze stage zoeken wij een team. Wij denken aan maximaal 3 studenten.
De nadruk van de stage ligt op activering en begeleiding.

Wij zoeken studenten die:

-          Andere jongeren kunnen werven en activeren

-          Ongevraagd op jongeren af durven stappen

-          Het leuk vinden om anderen wat te leren

-          Jongeren meer zelfvertrouwen willen geven bij het inzetten van hun eigen kracht

-          Flexibel inzetbaar zijn (ook in de avonduren)

-          In ieder geval op woensdag beschikbaar zijn

-          Op dezelfde dagen stage lopen

Wij bieden:

-          Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen

           en je stage mee vorm te geven

-          Professionele begeleiding

-          Regelmatig contact met de doelgroep tieners en jongeren

-          De kans je netwerk op te bouwen

-          Toegang tot online cursussen binnen de Leeromgeving van Surplus

-          De mogelijkheid om deel te nemen aan CityTrainers HB (met certificaat!)

EXTRA:

Als je bij ons stage komt lopen, mogen we je aanmelden bij het speciale CityTrainers op Maat traject in de Haagse Beemden.
Een uniek project waarbij je samen met stagiaires van andere organisaties én jongeren uit de wijk leert hoe je activiteiten opzet
volgens een landelijk format. Je krijgt hiervoor een officieel certificaat – goed voor op je CV! Daarna pas je de CityTrainer
methode toe in de wijk. Dit traject is beschikbaar voor 6 stagiaires, dus geef je snel op!

Contact en sollicitaties: Kelly Locchi, kelly.locchi@surplus.nl
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Muzikale verbinder (3HBO)

Het jeugdwerk van Surplus Welzijn Breda is ervan overtuigd dat jongeren die opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving
zichzelf kunnen ontplooien tot evenwichtige en autonome personen. Jeugdwerkers creëren deze kansrijke en veilige leefomgeving
door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling
en het bieden van individuele begeleiding.

Een van onze muzisch agogische middelen is een kleine studio bij jongerencentrum Galaxy. In schooljaar 2017-2018
hebben we flinke stappen gezet in het ontwikkelen van zowel de studio als de samenwerking met andere partners.
Wie zet hier de volgende stap in?

Tijdens deze stage ondersteun je jongeren door inzet op met name:

Samenwerking

-          Studio Grote Broer Haagse Beemden

-          Poppodium Phoenix

-          Tieners en jongeren onderling

Agogisch

-          Koppeling wensen jongeren met muzisch agogische werkwijze

-          Inzet eigen talenten

-          Activering en ondersteuning

Voor deze stage zoeken wij een team. Wij denken aan 3 studenten. We zoeken minimaal 1 student met studio-ervaring.
Voor de overige plaatsen zoeken we minimaal studenten die affiniteit met muzisch agogische vorming
of muziek in het algemeen hebben.

De nadruk van de stage ligt op samenwerking en ontwikkeling.

Wij zoeken studenten die:

-          Affiniteit dan wel ervaring hebben met muzisch agogische vorming of muziek in het algemeen

-          Andere jongeren kunnen werven en activeren

-          Zich zowel op hun gemak voelen bij de doelgroep als bij professionele partners

-          Ongevraagd op jongeren af durven stappen

-          Inzicht tonen in het leerproces van de doelgroep

-          Jongeren meer zelfvertrouwen bieden bij het inzetten van hun eigen kracht

-          Flexibel inzetbaar zijn (ook in de avonduren)

-          In ieder geval op woensdag beschikbaar zijn

-          Op dezelfde dagen stage lopen

Wij bieden:

-          Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen

           en je stage mee vorm te geven

-          Professionele begeleiding

-          Regelmatig contact met de doelgroep tieners en jongeren

-          De kans je netwerk op te bouwen

-          Toegang tot online cursussen binnen de Leeromgeving van Surplus

-          De mogelijkheid om deel te nemen aan CityTrainers HB (met certificaat!)

EXTRA:

Als je bij ons stage komt lopen, mogen we je aanmelden bij het speciale CityTrainers op Maat traject in de Haagse Beemden.
Een uniek project waarbij je samen met stagiaires van andere organisaties én jongeren uit de wijk leert hoe je activiteiten opzet
volgens een landelijk format. Je krijgt hiervoor een officieel certificaat – goed voor op je CV! Daarna pas je de CityTrainer
methode toe in de wijk. Dit traject is beschikbaar voor 6 stagiaires, dus geef je snel op!

Contact en sollicitaties: Kelly Locchi, kelly.locchi@surplus.nl.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Behoeftevertaler (2HBO/3HBO)

Het jeugdwerk van Surplus Welzijn Breda is ervan overtuigd dat jongeren die opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving
zichzelf kunnen ontplooien tot evenwichtige en autonome personen. Jeugdwerkers creëren deze kansrijke en veilige leefomgeving
door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling
en het bieden van individuele begeleiding.

Noordwest-Breda bestaat uit verschillende wijken. Onze focus lag de laatste jaren voornamelijk op één van deze wijken.
In de andere wijken zijn we gestart met het inventariseren van behoeften onder jongeren. Wie gaat met deze behoeften aan de slag?

Tijdens deze stage maak je jongeren bekend met de mogelijkheden rondom het organiseren en opzetten van activiteiten in hun eigen wijk:

-          Ondersteuning en activatie vanuit Jeugdwerk

-          Inzet eigen sociale omgeving

-          Inzet eigen talenten

Voor deze stage zoeken wij twee teams. Per team denken wij aan 3 studenten.

De nadruk van de stage ligt op outreachend werken.

Wij zoeken studenten die:

-          Andere jongeren kunnen werven en activeren

-          Ongevraagd op jongeren af durven stappen

-          Behoeften van jongeren kunnen omzetten in concrete activiteiten

-          Het leuk vinden om actief bezig te zijn

-          Jongeren meer zelfvertrouwen willen geven bij het inzetten van hun eigen kracht

-          Organisatorisch sterk zijn

-          Flexibel inzetbaar zijn (ook in de avonduren)

-          In ieder geval op woensdag beschikbaar zijn

-          Op dezelfde dagen stage lopen

Wij bieden:

-          Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen

en je stage mee vorm te geven

-          Professionele begeleiding

-          Regelmatig contact met de doelgroep tieners en jongeren

-          De kans je netwerk op te bouwen

-          Toegang tot online cursussen binnen de Leeromgeving van Surplus

-          De mogelijkheid om deel te nemen aan CityTrainers HB (met certificaat!)

EXTRA:

Als je bij ons stage komt lopen, mogen we je aanmelden bij het speciale CityTrainers op Maat traject in de Haagse Beemden.
Een uniek project waarbij je samen met stagiaires van andere organisaties én jongeren uit de wijk leert hoe je activiteiten opzet
volgens een landelijk format. Je krijgt hiervoor een officieel certificaat – goed voor op je CV! Daarna pas je de CityTrainer
methode toe in de wijk. Dit traject is beschikbaar voor 6 stagiaires, dus geef je snel op!

Contact en sollicitaties: Kelly Locchi, kelly.locchi@surplus.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------