Stages


Stages op maat

Jeugdwerkers passen zich aan aan de vraag van jongeren. Daarmee leveren we maatwerk. Dat doen we ook voor stagiair(e)s.
Zoek je een stage binnen welzijn en werk je graag met jongeren of tieners? Bedenk wat je wensen zijn en laat het ons weten.
We gaan dan met je op zoek naar een passende stagemogelijkheid. Je kunt hiervoor met ieder van ons contact opnemen.
De contactgegevens van iedere jeugdwerker vind je bij 'over ons' hier op de website. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stages voor schooljaar 2020/2021: welzijn en verbinding (3 en 4 HBO)

Het jongerenwerk van Surplus zet zich in om jongeren te laten opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving. Jongerenwerkers creëren deze kansrijke, veilige leefomgeving door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling en het bieden van individuele begeleiding.

We hebben in Breda ruimte voor vier stagiaires die zich hierin kunnen vinden.

We kijken samen met jou naar jouw leerdoelen en wensen en laten daar de specifieke projecten op aansluiten. Maatwerk is voor ons belangrijk, zowel voor de doelgroep als voor stagiaires.

 Algemene taken:
-       Actief verbinding leggen met bestaand netwerk
-       Behoeften van jongeren in kaart brengen, de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen
-       Behoeften van jongeren samen met hen omzetten in concrete acties of activiteiten
-       Projectmatig werken
-       Online werk

 Specifieke taken en projecten:
-       Meidenwerk op maandagavonden in Breda, in coronatijd gaan deze online door
-       Coördinatie maatschappelijke stages bij Graaf Engelbrecht in Breda
-       Meedraaien in het speerpunt 'Jongerenwerk op school'
-       Talentgericht project Doe Maar Wel: Talentshot voor basisscholen in Breda
-       Voorlichtingen jongerenwerk op school voor het voortgezet onderwijs in Breda
-       Meedraaien in het speerpunt 'Online jongerenwerk'
-       Specifieke aandacht voor jonge mantelzorgers

Deze taken en projecten verdelen we over de vier vacatures. Omdat we vraaggericht werken, ontwikkelen we steeds nieuwe specifieke projecten.

Wij zoeken studenten die:
-       Graag zelfstandig werken en initiatief nemen
-       Tieners en jongeren kunnen werven en activeren
-       Ongevraagd op jongeren af durven stappen
-       Behoeften van jongeren kunnen omzetten in concrete activiteiten
-       In ieder geval op dinsdag en woensdag beschikbaar zijn. Bij bepaalde projecten is aanwezigheid op andere dagen ook vereist, zoals op  maandagavond voor meidenwerk. Algemeen jongerenwerk vindt af en toe plaats in de avond of het weekend.


Wij bieden:
-       Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen en je stage mee vorm te geven
-       Ruimte voor jouw leerdoelen
-       Contact met de doelgroep
-       De kans je netwerk op te bouwen
-       Toegang tot online cursussen binnen de Leeromgeving van Surplus
-       De mogelijkheid om je breed te oriënteren binnen Surplus Welzijn. Zo kun je aansluiten bij de Voorleesexpress (wekelijks thuis laagtaalvaardige kinderen en hun ouders begeleiden) en het Brakkenfestival (een grote zomeractiviteit van 1 week voor kinderen van 4 tot 12 jaar). Ook mag je op verschillende afdelingen een keer meekijken, bijvoorbeeld bij het algemeen maatschappelijk werk.

Reageren met CV en motivatie:
Machteld Nieuwenhuyzen
Jongerenwerker Breda
machteld.nieuwenhuyzen@surplus.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huidige Stageteam

Op het moment hebben we een mooie groep stagiair(e)s. In de nieuwsberichten op deze website lees je meer over hen. Ze stellen zich voor en elke maand zorgen ze voor een blog, vlog of video over één van onze activiteiten. We hebben stagiaires van leerjaar 1 tot en met 4 bij elkaar, van verschillende opleidingen. Wekelijks komen we samen en wisselen we ervaringen uit. Zo leren we van elkaar.