Stages


Stages op maat

Jeugdwerkers passen zich aan aan de vraag van jongeren. Daarmee leveren we maatwerk. Dat doen we ook voor stagiair(e)s.
Zoek je een stage binnen welzijn en werk je graag met jongeren of tieners? Bedenk wat je wensen zijn en laat het ons weten.
We gaan dan met je op zoek naar een passende stagemogelijkheid. Je kunt hiervoor met ieder van ons contact opnemen.
De contactgegevens van iedere jeugdwerker vind je bij 'over ons' hier op de website. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stages schooljaar 2018-2019, Noordwest-Breda

Voor stagejaar 2018-2019 hebben we al een aantal leuke stagiaires. In de nieuwe stageperiode vanaf begin 2019 hebben we 
nog ruimte voor nieuwe studenten. 

Behoeftevertaler (2HBO/3HBO)

Het jeugdwerk van Surplus Welzijn Breda is ervan overtuigd dat jongeren die opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving
zichzelf kunnen ontplooien tot evenwichtige en autonome personen. Jeugdwerkers creëren deze kansrijke en veilige leefomgeving
door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling
en het bieden van individuele begeleiding.

Noordwest-Breda bestaat uit verschillende wijken. Onze focus lag de laatste jaren voornamelijk op één van deze wijken.
In de andere wijken willen we graag aan de slag met het inventariseren van de behoeften van jongeren. Ook willen we hen graag activeren
om zich in te zetten voor hun wijk. 

Voor deze stage hebben we in ieder geval ruimte voor 2 studenten. 

De nadruk van de stage ligt op outreachend werken.

Wij zoeken studenten die:

-          Andere jongeren kunnen werven en activeren
-          Ongevraagd op jongeren af durven stappen
-          Behoeften van jongeren kunnen omzetten in concrete activiteiten
-          Het leuk vinden om actief bezig te zijn
-          Jongeren meer zelfvertrouwen willen geven bij het inzetten van hun eigen kracht
-          Organisatorisch sterk zijn
-          Eigen initiatief tonen
-          Flexibel inzetbaar zijn (ook in de avonduren)
-          In ieder geval op woensdag en donderdag beschikbaar zijn

Wij bieden:

-          Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen
           en je stage mee vorm te geven
-          Ruimte voor jouw leerdoelen 
-          Professionele begeleiding
-          Regelmatig contact met de doelgroep tieners en jongeren (10-23 jaar) 
-          De kans je netwerk op te bouwen
-          Toegang tot online cursussen binnen de Leeromgeving van Surplus

Voor een derdejaarsstudent die graag extra afwisseling wil, is er de mogelijkheid deze stage te combineren met een vacature in
Etten-Leur (ondersteuning coördinator naschoolse activiteiten) op dindag en op woensdagmiddag. 

Contact en sollicitaties: Kelly Locchi, kelly.locchi@surplus.nl

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------