Stages


Stages op maat

Jeugdwerkers passen zich aan aan de vraag van jongeren. Daarmee leveren we maatwerk. Dat doen we ook voor stagiair(e)s.
Zoek je een stage binnen welzijn en werk je graag met jongeren of tieners? Bedenk wat je wensen zijn en laat het ons weten.
We gaan dan met je op zoek naar een passende stagemogelijkheid. Je kunt hiervoor met ieder van ons contact opnemen.
De contactgegevens van iedere jeugdwerker vind je bij 'over ons' hier op de website. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stage schooljaar 2019-2020, Noordwest-Breda

In de nieuwe stageperiode in schooljaar 2019-2020 hebben we nog ruimte voor nieuwe studenten die de volgende functie zouden vervullen: 

Behoeftevertaler (2HBO/3HBO)

Het jeugdwerk van Surplus Welzijn Breda is ervan overtuigd dat jongeren die opgroeien in een kansrijke en veilige leefomgeving zichzelf kunnen ontplooien tot evenwichtige en autonome personen. Jeugdwerkers creëren deze kansrijke en veilige leefomgeving  door een aanspreekpunt in de wijk te zijn, door zich te richten op vrijwilligersondersteuning, talentontwikkeling en het bieden van individuele begeleiding. Onze stagiaires richten zich vooral op talentonwikkeling en zijn met ons aanspreekpunt in de wijk.
De nadruk van onze stages liggen op outreachend werken.

Je taken zouden in ieder geval zijn:
-       Actief verbinding leggen met bestaand netwerk, zowel jongeren als partners
-       Behoeften van jongeren in kaart brengen, de ‘vraag achter de vraag’ achterhalen
-       Behoeften van jongeren samen met hen omzetten in concrete acties of activiteiten
-       Projectmatig werken
-       Minimaal 1 avond per week straatwerk (outreachend werken) 
-       Online werk: actieve deelname en werving jongeren 
-       Coördinatie MAS-stages voor leerlingen van Graaf Engelbrecht

Wij zoeken studenten die:
-          Andere jongeren kunnen werven en activeren
-          Ongevraagd op jongeren af durven stappen
-          Behoeften van jongeren kunnen omzetten in concrete activiteiten
-          Kunnen schakelen tussen doelgroep en samenwerkingspartners 
-          Organisatorisch sterk zijn
-          Eigen initiatief tonen
-          Flexibel inzetbaar zijn (ook in de avonduren)
-          In ieder geval op woensdag (overdag)_en donderdag (middag en avond) beschikbaar zijn

Wij bieden:
-          Een open omgeving waar je gestimuleerd wordt zelf ideeën in te brengen en je stage mee vorm te geven
-          Ruimte voor jouw leerdoelen 
-          Professionele begeleiding
-          Regelmatig contact met de doelgroep 
-          De kans je netwerk op te bouwen
-          Toegang tot online cursussen binnen de Leeromgeving van Surplus

Voor een derdejaarsstudent die graag extra afwisseling wil, is er de mogelijkheid deze stage te combineren met een vacature in Etten-Leur. Beschikbaarheid op dinsdag is dan eveneens van belang.  

Reageren met CV en motivatie:

Kelly Locchi
Jeugdwerk Noordwest-Breda
kelly.locchi@surplus.nl 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------