Op zoek naar mijn toekomstige beroep

Zoals je op de website van Op Zoek Naar Mijn Toekomstige Beroep kunt lezen, is OZNMTB een project met als doel de beroepsoriëntatie van vmbo-leerlingen te versterken zodat zij beter kunnen bepalen welk beroep en bijbehorende sector/ of profielkeuze bij hen past. Op school bereiden de leerlingen in de leeftijd van 13, 14 of 15 jaar zich voor om beroepsbeoefenaren van bedrijven en instellingen in de praktijk te ontmoeten. Dit gebeurt via een toegespitst programma, waarbij ook de ouders worden betrokken. De contacten met de praktijkmensen vinden plaats tijdens gastlessen op school en eenberoepenmanifestatie. Kort daarna gaan de leerlingen naar de bedrijven en instellingen voor de praktijkdag die alleen in Breda plaatsvindt.

Op zoek naar mijn toekomstige beroep wordt georganiseerd door O3+. 
Jeugdwerk Surplus zit onder andere in het organisatieteam, geeft gastlessen,
helpt mee op de beroepenmanifestatie en biedt stages tijdens de praktijkdag.