Meidenwerk

Meidenwerk en geen jongenswerk, hoe zit dat?
Andacht voor het werken met meiden is belangrijk omdat het sociale domein, waar ook het jeugd- en jongerenwerk toe behoort, vooral jongens aantrekt. Daardoor is er minder aandacht voor meiden. Ook hebben meiden andere problemen, zijn ze moeilijker te bereiken, gevoeliger voor depressie en daarmee samenhangend isolement en hebben zij minder bewegingsvrijheid als gevolg van een controlerende en bepalende sociale omgeving.1 

Binnen Jeugdwerk Surplus Breda is Lisa contactpersoon voor het meidenwerk. Ze organiseert in Zuidoost en Zuidwest-Breda speciale meidenavonden en houdt zich bezig met de ontwikkeling van meidenwerk in Breda, ondersteund door collega's. 


1 Tekst gebaseerd op deze bron