Leergemeenschappen

Het leren bijdragen aan de aanpak van sociale kwesties. Dat is het voornaamste doel van het project de Leergemeenschap van Avans.
Studenten leren actief bij te dragen aan de aanpak en het oplossen van sociale kwesties. In een groep van ca. 15 leerlingen gaan ze samen met een docent(e) en een professional de praktijk in, waar ze het hele schooljaar samen aan de slag gaan. 
In schooljaar 2017-2018 werden de eerste leergemeenschappen actief. Dit waren eerstejaarstudenten van de afdeling Sociale Studies. Vanaf 2018-2019 waren er zowel leergemeenschappen in het eerste én tweede jaar. 

Onze leergemeenschappen in schooljaar 2017-2018: 

- De leergemeenschap van Kelly ging onderzoeken of dagbesteding binnen welzijn wenselijk en haalbaar was. We hadden hierover in de periode ervoor regelmatig vragen gehad van zorgprofessionals en jongeren. Uit het onderzoek van de leergemeenschap bleek dat het haalbaar was, maar niet wenselijk; de draagkracht onder de doelgroep en partners was niet groot genoeg. We hebben dan ook besloten er voorlopig niet mee aan de slag te gaan. 
- De leergemeenschap van Joost, Youri en Charley hield zich bezig met behoeften van jongeren bepalen. Ze gingen in specifieke wijken aan de slag met de doelgroep, wat tot leuke resultaten heeft geleid. 

In schooljaar 2018-2019: 

- De tweedejaarsleergemeenschap van Kelly ging het jeugdwerk bekender maken om jongeren meer kansen te bieden om gehoord te worden en zich te ontwikkelen. Ze richten zich op jeugdwerk op school, behoeften van jongeren omzetten in acties en workshops en gastlessen bij verenigingen.
- De eerstejaarsstudenten van Machteld ging project Cultuurshock opnieuw vormgeven en uitvoeren op basisscholen. 
- Machteld had zelfs een tweede groep eerstejaarsstudenten: zij gingen aan de slag met jonge mantelzorgers. 
- De tweedejaarsleergemeenschap van Joost en Charley maakten de maatschappelijke diensttijd aantrekkelijker voor jongeren. 

We vinden het belangrijk om jongeren zoveel mogelijk kansen te geven. Dat geldt natuurlijk ook voor studenten. We blijven ons dus graag inzetten voor dit project!