Jeugdwerk op school

Als jongere ben je op school, aan het werk, thuis, bij de sportvereniging, buiten... noem maar op. Vroeger had je organisaties die zich alleen bezighieden met de thuissituatie van jongeren. Alleen met toeleiding naar werk of met hangjongeren. Tegenwoordig gaat dat anders. Als jeugdwerkers werken wij vooral met jongeren in hun vrije tijd. Daarbinnen verbinden we zoveel mogelijk organisaties met elkaar, zodat er voor jongeren een mooi netwerk ontstaat.
We merkten dat het erg helpt als we regelmatig bij de sportvereniging zijn. Als we helpen met de studiekeuze of het zoeken van werk. Ook het aanwezig zijn op het voortgezet onderwijs, gaf veel positieve reacties onder jongeren en docenten. Daarom gaan we daar vanaf schooljaar 2018-2019 extra op inzetten. 

Hoe? 
We geven al jaren gastlessen over studiekeuzes, jeugd- en jongerenwerk, projecten en actuele thema's. Ook verzorgen we op aanvraag workshops en voorlichtingen. Denk bijvoorbeeld aan voorlichtingen aan ouders of leerlingen over alcohol- en drugsgebruik of workshops bemiddeling voor leerlingen en docenten. Dat blijft. Daarnaast zijn we meer aanwezig op school tijdens de pauzes, tussenuren en na schooltijd. We zorgen ervoor dat we bereikbaar zijn voor vragen en begeleiding, voor een praatje of een klacht. Laagdrempelig en bereikbaar. 

Wil je meer weten over dit project? Neem dan contact op met Machteld Nieuwenhuyzen.