Jeugdwerk op school is weer van start gegaan

Geplaatst op vrijdag 06 september 2019

Jeugdwerk op School is weer begonnen!

In het schooljaar 2019-2020 is het programma “Jeugdwerk op School” van Surplus Welzijn weer van start gegaan op de scholen Markenhagen, Orion Lyceum, Michael College en Prinsentuin van Cooth. Vorig jaar (2018-2019) hebben wij onze pilot mogen draaien bij de eerste, tweede en derdejaars op bovenstaande scholen en deze zijn vanuit alle partijen als positief ervaren, dus mogen we dit jaar weer van start gaan!

Voordat we ons werk gaan toelichten aan de (nieuwe) leerlingen van bovenstaande scholen, gaat Jeugdwerk Surplus in de eerste schoolweken de pauzes verzorgen met een gevarieerd aanbod van sportieve activiteiten om op een laagdrempelige manier kennis te maken. De jeugdwerkers leiden de activiteiten en leggen het nadruk op persoonlijk contact. Na de sportieve activiteiten in de pauze zullen wij onszelf met behulp van een quiz presenteren aan de leerlingen. Kennen en gekend worden is voor ons een basisprincipe. Wij zullen dan ook actief met de leerlingen in contact treden, soms in de pauzes, soms tijdens tussenuren en soms tijdens een gastles of workshop. Door op school, met name in de pauzes, preventief en out-reachend aanwezig te zijn, zijn wij bereikbaar voor leerlingen die vragen hebben, eventuele knelpunten ervaren of behoefte hebben aan informeel contact. Jongeren kunnen altijd bij ons terecht voor een luisterend oor, ondersteuning bij het realiseren van doelen en het in kaart brengen van wensen of behoeften.

Wij jeugdwerkers vinden het belangrijk om aan te sluiten bij de leef- en belevingswereld van jongeren. Actuele thema’s die in de leefwereld van jongeren spelen, willen wij dan ook graag dit schooljaar een enkele keer behandelen in de mentorlessen. Onder actuele thema’s verstaan wijhet gebruik en misbruik van drugs en alcohol, het (veilig) gebruiken van social media en gamen, vrijetijdsinvulling, grensoverschrijdend gedrag, maatschappelijke vorming d.m.v. o.a. stages en groepsdruk vanuit de peergroup. De bewegingsvrijheid die wij kennen in de wereld van jongeren stelt ons in staat om vragen, behoeften, problemen, trends en ontwikkelingen te signaleren en hierop te anticiperen. Allereerst zijn wij er voor de leerlingen, maar wij hebben ook de expertise en mogelijkheid om met ouders en de school te kijken naar actuele thema’s en waar nodig activiteiten, voorlichtingen, workshops en nazorg in te zetten. Tot slot sluiten wij aan bij het ZAT overleg, om van daaruit ook met individuele leerlingen en met gerichte vragen aan de slag te gaan.

Onze kracht is het signaleren van de hulpvraag door het aansluiten bij activiteiten die laagdrempelig contact stimuleren. Wij zijn professionals, maar geen specialistische hulpverlening en zullen, wanneer leerlingen met een dusdanig complexe hulpvraag worstelen, in samenspraak met school, ouders en leerling doorverwijzen naar een geschikte zorgaanbieder. Wij hebben de mogelijkheid om tijdens zo’n traject naast de jongere te blijven staan.

Ons doel is dus om de jongeren op laagdrempelige wijze te begeleiden op het gebied van sociale en maatschappelijke vorming, talentontwikkeling en bewustwording van onder andere eerdergenoemde thema’s.

Wilt u graag meer weten over bovenstaand project? Neem dan gerust contact op met een van de jeugdwerkers: Youri Oerlemans, Joost van den Elshout of Machteld Nieuwenhuyzen.

                    

Terug naar overzicht

Jeugdwerk op school is weer van start gegaan