Doe maar wel (DMW)

Voor veel jongeren is de overstap van primair onderwijs (basisschool) naar voortgezet onderwijs (middelbare school) erg groot. 
We noemen het daarom 'de grote sprong'. 

Om deze grote sprong te verkleinen, zijn we vanuit het jeugdwerk gestart met project Doe maar wel (DMW). 
We hebben de kerndoelen van beide typen onderwijs naast elkaar gelegd en gekeken waar wij jongeren kunnen versterken. 
We koppelen deze kerndoelen aan talentontwikkeling en zorgen ervoor dat jongeren zoveel mogelijk zelf een stem krijgen in het programma. 

We zijn in schooljaar 2017-2018 met een pilot van dit project gestart in de wijk Haagse Beemden. 
In 2018-2019 breiden we uit en gaan we door. Natuurlijk doen we zoveel mogelijk in samenwerking met school, partners, ouders en jongeren. 

Meer weten? 
Neem contact op met Kelly Locchi of Machteld Nieuwenhuyzen