Dat kan beter, online!

Geplaatst op dinsdag 16 januari 2018

Afstudeerproject online Jeugdwerk

Vanuit Jeugdwerk Surplus heeft heel wat jaren geleden deze website ontworpen, met jullie hulp. Op Facebook en Twitter startten we toen als eerste 'online jeugdwerker'. Sindsdien is er veel veranderd.

Jullie weten het; jullie zijn op steeds meer social media platforms actief. Onze netwerkpartners en volwassen buurtbewoners vinden weer andere platforms interessant dan jongeren; ook voor hen wil je online bereikbaar en zichtbaar zijn. Je switcht heen en weer tussen snapchat, insta, facebook enzovoorts en je hebt dus minder tijd pér platform. Dan heb je bij elk platform ook nog eens meer 'vrienden' dan vroeger, dus die tijd moet nog meer in stukjes gehakt worden. We zijn daardoor meer bezig met oppervlakkig contact en hebben weinig tijd om jullie écht online te spreken, te PM-en, te coachen en waar nodig te helpen. Zonde! 

In het najaar hebben we daarom gesproken met het lectoraat Digitalisering en Jongeren en het lectoraat Veiligheid van Avans Den Bosch over een stageopdracht. We willen stagiaires inzetten om manieren te vinden om online jeugdwerk te verbeteren. Avans was enthousiast en we hebben besloten te gaan samenwerken. Het lectoraat neemt de stagebegeleiding op zich. Op dit moment zijn er twee studenten van de Juridische Hogeschool en één student van de ASH (= Sociale Studies) uitgekozen. Voor een tweede ASH plek hebben zich nog eens 7 studenten aangemeld. We hebben van school dus ook de vraag gekregen of we meer stagiaires aan kunnen nemen; we hebben zojuist laten weten dat dat wat ons betreft zeker kan. Ontzettend leuk dat studenten zo enthousiast zijn.

De eerste bijeenkomst van de studenten is op 18 januari in Den Bosch. Op 22 februari gaan ze echt van start in Breda. In Breda is jeugdwerkster Kelly Locchi hun aanspreekpunt, maar ze zullen in de loop van het schooljaar zeker meer jeugdwerkers spreken.
We houden jullie op de hoogte!

Terug naar overzicht

Dat kan beter, online!