Assist

Vanuit doelgroep en organisaties is er behoefte aan één netwerk rondom vrijetijdsbesteding en Autisme. Eind 2014 heeft Jeugdwerk Surplus organisaties uitgenodigd om de vraag om te zetten in actie. Dat heeft geresulteerd in kerngroep Assist Breda. Assist Breda bestaat uit verschillende organisaties die zich in gaan zetten voor één duidelijk netwerk waar andere organisaties bij kunnen aanhaken.

In juli 2017 is Assist Breda ondergebracht bij Autismenetwerk West Brabant. De website www.assist-breda.nl en bijbehorende Facebookpagina is daarmee komen te vervallen. Alle informatie over vrijetijdsactiviteiten die daarop te vinden was, is overgenomen op www.autismenetwerk.nl onder het kopje 'vrijetijdsbesteding'. Zo zorgen we voor nog meer eenheid.

Contactpersoon
Kelly Locchi
06-20107438